Hoe inclusief communiceert jouw organisatie? Doe de test met deze checklist.

Inclusief communiceren, hoe begin je daar nu aan?

Dit was ook de vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Brusselse overheid die het Nederlandstalig leven er ondersteunt en uitbouwt. Ze organiseert ontmoetingsmomenten, sportactiviteiten en speelpleinen.

Kwetsbare groepen zoals laaggeletterden, nieuwkomers en mensen in armoede voelen zich nog te weinig aangesproken door de communicatie en vinden daardoor niet altijd hun weg naar activiteiten. Gezien de grote diversiteit in het Brussels Gewest, moest dit beter. Het doel van de VGC: meer inclusieve communicatie om de drempels tot haar aanbod te verlagen.

In samenwerking met de Thomasmore hogeschool screende de VGC haar communicatiekanalen. Het resultaat? Sommige teksten bleken bijvoorbeeld te lang of te moeilijk en niet alle beelden waren opvallend genoeg.  De VGC paste haar communicatie aan: minder tekst, meer visuele focus, ze brengt deelnemers in beeld, neemt getuigenissen op en werkt meer met tabellen. Dit alles leidt tot meer open en inclusieve communicatie.

Ook jij kan je organisatie aan dezelfde test onderwerpen. De checklist kan je onderaan downloaden en is beschikbaar op de website van de VGC. Hiermee kan je nagaan of je communicatie inclusief is en wat je werkpunten zijn. Naast de checklist vind je op de website ook een leidraad voor een focusgroep om je doelgroep beter te leren kennen. Aan de hand van deze focusgroepen kan je jouw communicatie beter afstemmen op je doelgroep. Als laatste vind je er ook tips voor toegankelijk Nederlands.

Geef een reactie