Maak goede communicatieafspraken in je organisatie

In organisaties is er vaak discussie over wat kan, wat mag, wat moet en wat niƩt kan in de communicatiewerking. Elke medewerker of bestuurslid heeft een eigen idee over de aanpak van communicatie. Een afsprakennota helpt om communicatie te structureren: Hoe ga je samen de communicatie richten (wat willen we bereiken?), inrichten (welke rolverdeling en welke initiatieven?) en stroomlijnen (hoe laten we dit allemaal geolied verlopen?).

Samen met 20 gemeentelijke communicatieverantwoordelijken ontwikkelde Kortom een ‘model’ afsprakennota communicatie. Die kan je inspireren om zelf voor je eigen organisatie zo een afsprakenkader te ontwikkelen. Het model kan je hier downloaden.

Geef een reactie