Logo Tante Mariette en haar fiets handboek communicatie voor overheid en socialprofit

Vergroot je kans om pers te halen met 15 tips

TIP 1: Maak info die interessant is voor grote groepen van de bevolking

Dat is voor veel journalisten een vereiste om iets op te pikken: is een groot deel van mijn publiek in deze informatie geïnteresseerd? Journalisten zijn gevoeliger voor onderwerpen die op een ruim publiek kunnen rekenen: gezondheid, milieu, veiligheid, werkgelegenheid, belastingen,… . Dat heb je ook bij een brand of milieu-incident die de bevolking van verschillende gemeenten raakt.

Niet al je nieuwsfeiten zijn van zichzelf boeiend voor het grote publiek. Vlaanderen telt zoveel verenigingen dat een viering van een zoveel-jarig-bestaan van zo’n club dagelijkse kost is, en
op zichzelf weinig nieuwswaarde heeft.

Zoek invalshoeken (bijvoorbeeld anekdotes, markante foto’s, …) die helpen om de belangstelling van een groter publiek te krijgen. Zo maak je nieuws nieuwswaardiger. Een lokale basisschool haalt zelden het nieuws met één van die vele jaarlijkse carnavalsfeestjes, tenzij dat feestje iets speciaals heeft: bijvoorbeeld doordat het niet op school plaatsvindt maar in een lokaal woonzorgcentrum, met en tussen de ouderen. Dat biedt vertederende, mediagenieke beelden die niet alleen de journalisten maar ook hun publiek raken. Van belang hierbij is dat je geen zenderperspectief hanteert, maar je vooral aan de ontvanger denkt: is je nieuws relevant en aantrekkelijk genoeg voor je publiek?

TIP 2: Nabijheid helpt

Mensen hebben in de eerste plaats belangstelling voor wat er zich in naaste omgeving afspeelt. Dat verklaart waarom ze vaak meer onder de indruk zijn van een diefstal in de eigen straat dan van een uit de hand gelopen betoging in Brussel. Probeer je persinfo zo te brengen dat mensen dit kunnen herkennen in hun eigen omgeving. Zo bereik je met enkele lokale persacties vaak meer pers en publiek dan met een poging om nationaal in de belangstelling te komen.

TIP 3: Maak werk van verhalen en getuigenissen

Zowel mediamensen als mediagebruikers zijn gevoelig voor verhalen en getuigenissen, zeker als die gaan over de dingen des levens. Zo’n ‘human interest’-invalshoek verhoogt het belevings- gehalte bij kijkers, luisteraars en lezers, wat de betrokken media helpt om hun marktaandeel te doen stijgen. Vandaar dat communicatieprofessionals hoe langer hoe minder zelf het woord voeren of hun baas aan het woord laten, maar liever op zoek gaan naar burgers of klanten die zelf vertellen wat ze vinden van bijvoorbeeld een nieuwe overheidsservice.

TIP 4: Saucissoneer je nieuws

Verknip je tijdlijn. Je kan je nieuws zo indelen dat er verschillende aspecten zijn om over te communiceren, en deze info te spreiden in de tijd. Door te ‘saucissoneren’ breng je niet alleen een verhaal, maar tegelijk ook een vervolgverhaal. Zo kan je een tijdlang in de belangstelling blijven, mits het een onderwerp betreft waar toch wel een flink deel van het mediapubliek belangstelling voor heeft.

TIP 5: Maak je persberichten shareable en snackable

Als communicatiemensen de kans willen vergroten om met hun informatie in de media komen, is het zaak de medialogica te volgen. Dat doen ze door de informatie in persberichten en op sociale media snackable en shareable te maken met kant-en-klare korte berichten en bijbehorend kwaliteitsvol beeldmateriaal, hapklare brokken om online gedeeld te worden.

TIP 6: Voorzie krachtige beelden

Beelden trekken beter de aandacht en bieden meer onmiddellijke beleving dan tekst. Daarom zijn foto’s, filmpjes of infographics… belangrijker dan ooit. Voorzie daarom goed beeldmateriaal voor journalisten. Misschien brengen ze zelf een fotograaf of camera mee, daarom denk je vooraf na waar ze de beste beelden kunnen schieten. Dat zijn bij voorkeur locaties die je boodschap ondersteunen. Actiegroepen zoals Greenpeace en Gaia denken bij hun acties vooraf na over hoe ze die visueel sterk kunnen maken.
Niettemin vraagt een foto of beeld nog om inhoudelijke extra’s. Daarvoor dienen een goede perstekst met wat ondersteunende, feitelijke info.

TIP 7: Speel in op identificatie

Mensen identificeren zich graag met andere mensen: mensen zoals zichzelf, maar nog meer met mensen naar wie ze opkijken. Dat laatste verklaart waarom bekende gezichten het goed doen, zeker als het bijvoorbeeld bekende Vlamingen met een sympathiek imago betreft. Het helpt om pers- belangstelling te krijgen indien zo’n BV’s bereid zijn als peter of meter op te treden van een actie.

TIP 8: Geef een onverwachte en spectaculaire insteek aan je persinfo

Hier geldt het ‘man bijt hond principe’: wat afwijkt van het gangbare trekt meer aandacht. Het inbouwen van iets spectaculairs of een stunt helpt om persaandacht te krijgen. Toen afdelingen van de KVLV acties ondernamen om energievriendelijker de was te drogen, riepen ze op om zo veel mogelijk de natte kleren aan de waslijn te hangen. Hier en daar speelde een lokale afdeling daarop in door buren te stimuleren eenmalig één grote waslijn in de straat te maken. Dat onverwachte en grappige beeld trok positieve aandacht van pers en publiek.

TIP 9: Surf mee op de belangstelling voor crisissen, conflicten, controverse

Een conflict of crisis in samenleving, economie of politiek trekt vanzelf de media-aandacht. Daar kan je positief op inspelen door aan te geven hoe je eigen organisatie zich voorbereidt op dergelijke crisissen, welk standpunt je inneemt, wat je doet om te helpen… . Zo kreeg de FOD Binnenlandse Zaken in 2011 flink wat mediabelangstelling bij de lancering van een informatiecampagne over het nucleaire risico en de verdeling van jodiumtabletten, enkele dagen na de aardbeving die de nucleaire ramp in Fukushima veroorzaakte.

TIP 10: Doe aan newsjacking: speel in op actualiteit

In tip 9 zorg je ervoor dat je klaar bent om ‘gevonden te worden’, in tip 10 ga je zelf actief aan ‘newsjacking’ doen. Nieuwsitems die ‘hot’ zijn, onderwerpen die tijdelijk prominent in de aandacht komen, zijn er altijd. Een activiteit door bijvoorbeeld een vereniging die kindermishandeling bestrijdt, maakt meer kans op mediabelangstelling in een periode dat pedofilieschandalen volop in de actualiteit staan. Wie dan snel is met een goed opiniestuk heeft een grotere kans op publicatie en bijkomende media-aandacht. Universiteiten en hogescholen halen extra de pers als ze tijden van ’grote voetbaltornooien persberichten verzenden met info over aanpassing van examenrooster of invloed van het WK-kijkgedrag op de slaagpercentages.

Ook populair en potentieel succesvol in de context van newsjacking is het inspelen op een ‘dag van …’ (bijvoorbeeld dagen zonder vlees, dag zonder tabak, dag van de dans, dag van de zorg, dag van de wetenschap, …). Het gaat om themadagen (of -weken) van zowel respectabele organisaties als de Verenigde Naties, overheden, socialprofit organisaties, als om dagen die bedacht zijn door PR-bureaus. EVA vzw lanceerde de Donderdag Veggiedag -campagne in 2009 (mét video, foto’s, gesteund door bekende mensen, …), geflankeerd door flink wat persbelangstelling. Met groot succes. Gent was de eerste stad die van donderdag officieel een veggiedag maakte. Ondertussen volgden een heleboel andere steden, scholen, restaurants en bedrijven.

TIP 11: Doe aan media catching

Journalisten gaan vaak op zoek naar deskundigen of getuigen. Soms lanceren ze hiervoor een oproep via nieuwswebsites of via sociale media zoals Twitter. Volg de journalisten die voor je organisatie belangrijk zijn. Zodra je merkt dat ze vragen stellen die binnen je werkterrein en expertise liggen, kan je snel reageren en op die manier wat extra media-aandacht krijgen. Dit noemt men ‘media catching’. Belangrijk bij media catching is om snel te zijn en niet te spammen: reageer enkel als je écht meerwaarde kan bieden.

TIP 12: Inpikken op rubrieken

Radio- en televisieprogramma’s, dag- en weekbladen werken vaak met vaste rubrieken. Daar kan je op inpikken. Bijvoorbeeld nieuwe communicatieonderzoeken vinden makkelijker hun weg in de mediarubriek van een krant of radiozender dan elders in de algemene pers. Je kan ook proberen een opiniestuk gepubliceerd te krijgen. Er zijn damesbladen met een rubriek gezondheid: daar kunnen bijvoorbeeld patiëntenverenigingen op inspelen.

TIP 13: Bied cijfers en lijstjes aan

Zowel volgers van sociale media als pers zijn dol op cijfers en lijstjes. Dat kan net zo goed gaan om voor het publiek relevante bevindingen van wetenschappelijke studies, als om ‘top tien’-lijstjes van populairste attracties, meest gekochte boeken, drukst bezochte concerten, meest milieuvriendelijke scholen, … . Nog beter is indien die lijstjes info geven over verschillen tussen doelgroepen (leeftijd, geslacht, regio, …). Een jongerenzender zal al sneller lijstjes opnemen indien het specifieke info over jongeren betreft. Zo verspreidt het dancefestival Tomorrowland na afloop een overzicht van markante cijfers: bezoekers, hoeveelheid afval, aantal artiesten, meters technische kabels, … Dit overzicht wordt jaarlijks door alle media opgepikt.

TIP 14: Trek de aandacht met wedstrijden en prijzen

Een wedstrijd en een prijsuitreiking vormen een beproefde manier om zowel in je werkveld als in de pers belangstelling te genereren. Bij Cultuurnet heb je jaarlijks de verkiezing van de beste ‘UiT- gemeente’ van Vlaanderen, Kortom heeft een prijs voor publieke communicatie, Curieus reikt de prijs van de gelijkheid uit, Het Vrije Woord deelt de Arkprijs uit, verschillende lokale overheden voorzien een ‘prijs van de vrijwilliger’. Zowat telkens gaat dit vooraf door kandidaatstellingen of nominaties, een stemming, een jurering… . Zo krijg je spannende gebeurtenissen, boeiend voor pers en publiek.

TIP 15: Speel handig in op de komkommertijd

De komkommertijd in de pers heb je vooral in de vakantiemaanden juli en augustus. In die maanden valt er voor de pers niet gek veel nieuws te rapen omdat organisaties, politiek, … op een lager pitje draaien. Toch blijven mensen nog steeds de media volgen. Speel daar handig op in door net dan contact te zoeken met de pers. In september gaat alles weer op volle toeren draaien en is de kans een stuk kleiner dat je in de informatieoverload van die maand opgepikt wordt door de media. In de tweede helft van augustus gaat dat prima. Dat zijn de laatste weken van de komkommertijd, en dan zijn de meeste Vlamingen terug uit vakantie.

> > > Deze tips komen uit het zesde deel van Tante Mariette en haar Fiets: het handboek communicatie voor overheid – en socialprofit. Wil je meer lezen? Klik hier voor jouw exemplaar!

Geef een reactie