Lezer aan het woord: Sam van publiq over Tante Mariette en haar fiets

Sam Rasschaert, partnermedewerker UiTnetwerk bij publiq, las ons boek Tante Mariette en haar fiets (het handboek communicatie voor overheid en socialprofit). Nadat hij de meer dan vijfhonderd pagina’s doorploegde, is het tijd om deze moedige lezer enkele vragen te stellen.

Sam, jouw organisatie heeft de twijfelachtige eer om ervoor te zorgen dat Tante Mariette en haar fiets al verouderd is?

“Klopt, CultuurNet Vlaanderen gaat sinds september samen met CJP verder onder de naam publiq. Onze baseline is ‘Maak het mee.’ publiq faciliteert het publieke vrijetijdsleven door ervoor te zorgen dat mensen en activiteiten elkaar vinden. Zoals Eric Goubin ook in Tante Mariette schrijft, doen we dat met alle respect voor de drempels van bepaalde doelgroepen.”

Wat vind je het meest inspirerend aan het boek?

“De omvangrijkheid ervan. Eric Goubin en ik werken vaak samen en het is dus fijn om sommige zaken die je vaak zegt, bevestigd te zien in het boek, maar dan soms met andere woorden of een meer theoretische achtergrond, iets wat ik zelf soms wel mis.”

“Een voorbeeld is zelfreferentialiteit: de menselijke neiging om de omgeving waar te nemen vanuit je eigen perspectief en niet dat van het publiek… Dat is iets wat ik heel vaak zie gebeuren.”

“Wat ik nog goed vind: de mix van voorbeelden, theorie en praktijk. Voorbeelden van zowel grote als kleine overheden of social-profit organisaties, afgewisseld met heldere theoretische schema’s die 9 keren op 10 een aha-erlebnis teweegbrengen en aangevuld met heel wat materiaal voor in de praktijk. Geweldig!”

Is Tante Mariette en haar fiets nuttig voor je job en voor het publiq-publiek?

“Ik kwam ooit eens in een gemeente en vroeg me af hoe ze het infoblad hadden aangepakt. Het antwoord was: “omdat mijn voorganger dat ook altijd deed.” Een voorganger die er al 15 jaar niet meer was, trouwens. Door zo’n boek als Tante Mariette te lezen sta je al eens stil bij het waarom en het hoe van je werk. En kijk je verder dan de waan van de dag. Daarnaast is ‘t gewoon een handige boek om even iets af te toetsen.”

“In mijn job sta ik vaak stil bij de infobesitas, en hoe ons publiek daarmee omgaat. publiq wil aanbod en publiek bij elkaar brengen. Maar er is zoveel aanbod en er zijn zoveel verschillende mensen. Hoe maak je keuzes? En dat brengt me naadloos bij een ander hoofdstuk dat voor ons werk erg relevant is: belang van (communicatie)onderzoek!”

Wat zijn voor jou de belangrijkste communicatie-uitdagingen?

“Ik luisterde onlangs naar een nieuwsbericht. Hayo Beeckman, VRT-verkeersanker, vertelde dat er meer files zijn buiten de spits. Dat was vooral te wijten aan – en ik citeer – ‘er zijn meer actieve 55-plussers, die over een voldoende inkomen beschikken, mobieler zijn, een tweede verblijf hebben en meer op stap gaan. Die uitstapjes doen ze niet alleen in het weekend, maar ook in de werkweek.’ Twee vaststellingen: ouderen veroorzaken files én ze hebben geen drempels om deel te nemen.”

“De ironie was dat ik net onderweg was naar de studiedag ‘ouderen en cultuur’ om te praten over de drempels van ouderen om deel te nemen aan cultuur: financieel, praktisch, mobiliteit, angst, sociale,… De doelgroep van senioren, daar bougeert wat en daar moeten we aandacht voor hebben. Da’s ook niet abnormaal als je naar de socio-demografische verschuivingen kijkt.”

“Ik had het net over infobesitas. Daarbij is mondelinge communicatie, zoals aan het onthaal, zo ontzettend belangrijk. Uit een vorig onderzoek van Eric bleek dat digitale communicatie groeit, maar dat offline communicatie niets aan belang inbindt. Wat me opviel: het belang van mondelinge communicatie groeit. Want een hele grote groep mensen zoekt informatie niet online of vindt het te complex. Voor deze groep mensen moet communicatie ook aandacht hebben.”

“Een belangrijke uitdaging als afsluiter: interne communicatie zal door de toenemende informatiestromen belangrijker worden om een goede service aan te bieden. Dus daarom lieve mensen: praat met mekaar, het kan u enkel goed doen. En als er niemand is om te praten, lees dan Tante Mariette!”

Geef een reactie