Afbeelding Tante Mariette (c) Kortom vzw

Tante, waarom communiceren wij?

Lees de basisfilosofie van het nieuwe Kortom-boek: ‘Tante Mariette en haar fiets. Communicatie voor overheid en socialprofit’ in 10 geboden. Het boek biedt een inspirerend en handig overzicht van en voor de communicatiepraktijk. Met aandacht voor communicatiebeleid, doelgroepen, diverse vormen van interne en externe communicatie, communicatiemiddelen, … .

1.      Iedereen communiceert. Vakmensen helpen daarbij.

Organisaties hebben bestuurders, medewerkers vrijwilligers. Ze werken voor en met burgers, leden en klanten. Ze communiceren allemaal. Communicatieprofessionals helpen in dit continue proces van zoeken en elkaar vinden.

2.      Iedereen mee: we gaan voor inclusieve communicatie.

Arm of rijk, jong of oud, Turk of Vlaming-met-stamboom: iedereen is even belangrijk. Communicatie van overheden en socialprofitorganisaties is inclusief. We ontwikkelen er inhoud, kanalen en vormgeving op zo’n manier dat niemand uit de boot valt.

3.      Empathie: we kennen ons publiek, of proberen dat toch.

Communicatie die we zelf goed en interessant vinden, is dat vaak niet voor ons publiek. We doen ons best om te weten wat speelt bij elk van onze doelgroepen: welke infonoden hebben ze, welke drempels zijn er, wat helpt om elkaar te vinden?

4.      Meer persoonlijke, minder massacommunicatie.

Iedereen heeft gelijke rechten op informatie, conversatie en participatie. Maar iedereen is anders. Gelijke rechten vragen om ongelijke, aangepaste, maar evenwaardige communicatie voor en met elk individu.

5.      We communiceren met ethiek: duurzaam, transparant, eerlijk en authentiek.

Propaganda en spindoctoring horen bij politieke communicatie. We kiezen zelf voor communicatie met een ‘social profit’-touch: mens- en milieuvriendelijk, en dus duurzaam.

6.      Geen communicatie zonder conversatie.

We leven in tijden van meerrichtingscommunicatie: iedereen communiceert met iedereen. Dat is niet bedreigend voor organisaties. Integendeel, we stimuleren conversatie om beter in te spelen op vragen, noden, aandachtspunten van ons publiek.

7.      Geen kanaalfetisjisme: mondelinge, digitale en gedrukte kanalen vullen elkaar aan.

Geen enkel communicatiemedium is zo sterk dat ze alle andere kan vervangen. We ontwikkelen voortschrijdend inzicht in sterktes en beperkingen van de verschillende communicatiekanalen. Dat helpt om ze complementair en publieksgericht in te zetten.

8.      Niet alleen bereiken, ook betrekken en be-raken.

Door te informeren bereiken we mensen misschien, maar we be-raken ze nog niet. Met beelden en woorden brengen we meer beleving, ervaringen en verhalen in communicatie. We ontambtelijken en vermenselijken.

9.      Communicatie is de smeerolie van de democratie.

Mensen betrekken bij het maken van beleid. Kiezers informeren over beslissingen en toekomstplannen. Leden van je vereniging zelf verantwoordelijkheid laten opnemen. Ruimte geven voor ideeën en discussie. Dat lukt allemaal pas goed met flankerende, kwaliteitsvolle communicatie.

10.  Innoveren & tegelijk leren van vroeger.

De communicatiesamenleving wordt diverser en complexer. We experimenteren onbevangen met nieuwe media en blijven bij met nieuwe communicatie-inzichten. Maar tegelijk leren we van elkaar en uit de lessen van vroeger.

 

Wil je het boek bestellen?
Klik hier: http://catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/749.aspx?pageID=20050609124856Z

Geef een reactie